AGENDA W FAZIE CIĄGŁEGO PRZYGOTOWANIA - MOŻE ULEC ZMIANIE

08 maja
14:00-18:00
Budowa stoisk sponsorskich
14:00-18:00
Warsztaty
18:00-19:30
Relaks
20:00-00:00
Before Party

09 maja - Sala Panelowa
09:00-13:00
Prelegent (Firma Prelegrnta)  Temat wkrótce!
13:00-14:30
Przerwa obiadowa 
14:35-18:00
Prelegent (Firma Prelegenta)  Temat wkrótce!
18:00-19:30
Relaks 
20:00-02:00
Xbest Party 
09 maja - Sala Prelekcyjna
09:00-13:00
Prelegent (Firma Prelegenta)  Temat wkrótce!
13:00-14:30
Przerwa obiadowa 
14:35-18:00
Prelegent (Firma Prelegenta)  Temat wkrótce!
18:00-19:30
Relaks
20:00-02:00
Xbest Party

10 maja - Sala Panelowa
10:00-12:50
Prelegent (Firma Prelegenta)  Temat wkrótce!
12:55-13:10
Grzegorz Szeliga (iNET Group)  Zakończenie konferencji 
13:00-14:00
Przerwa obiadowa 
13:00-15:00
Składanie stoisk sponsorskich
10 maja -  Sala Prelekcyjna
09:00-12:50
Prelegent (Firma Prelegenta)  Temat wkrótce
12:55-13:10
Grzegorz Szeliga (iNET Group)  Zakończenie konferencji 
13:00-14:00
Przerwa obiadowa 
13:00-15:00
Składanie stoisk sponsorskich